ELSA MARIA GIÖBEL–OYLER

ELSA MARIA GIÖBEL–OYLER
Bildkonstnär. Född 16 oktober 1882 i Hällefors Örebro län, död 11 februari 1979 i Nora. Hon började måla 1903 och året därpå reste hon till Stockholm och fick låna Richard Berghs ateljé. Utbildning: Hon studerade vid Konstnärsförbundets skola. 1905 och 1911 gjorde hon studieresor till Berlin och Dresden. Av de kvinnliga eleverna vid Konstnärsförbundet lär Carl Larsson framförallt ha lyft fram hennes talang. Hennes studieresa till kontinenten medförde dock, att hon kom i kontakt med den moderna konsten och hon tappade sitt självförtroende och slutade måla. Hennes tidiga måleri ställdes ut några gånger i England. En som imponerades av detta var Otte Sköld, som ansåg att vissa av hennes målningar, under tidigt 1900-tal, visade likheter med Sven Erixon X-ets sätt att måla. 1939 flyttade hon tillbaka till Sverige och lär ha återtagit sitt måleri. Detta senare måleri var dock inte lika intressant som hennes verk från tidigt 1900-tal. Hon var mor till den lokalt, i Örebro kända, konstnärinnan Soldanella Oyler, vilkens stora konstboksamling, på flera hundra böcker, inköptes och donerades av rektor Peter Ekström till Örebro Konstskolas bibliotek.
Representerad: i Örebro Museum.
Bild: Vinterkväll, 1907.
Extra information: Elsa Maria Giöbel har sina anor i den Göbelska släkten från Böhmen. Den Göbelska släkten hörde till de första glastillverkarna vid både Limmared, Anneberg, Liljedal glasbruk, tillsammans med familjerna Camph, Heintz, Kunckel.
SIMON GÖBEL Stamfader för Paulus, Carl Fredrik, Selma Levina, Elsa Maria. Göbel släkten invandrade från Tyskland till Sverige under mitten av 1700, (1751) talet. Den Göbelska släkten har sina anor i Sachsen, den första kände medlemmen av släkten flyttade till Teplitz i Böhmen. Vid mitten av 1700-talet dyker släkten upp i Limmared i Södra Åsarp socken i Älvsborgs län. Simon Göbel mäster på Limmared mellan 1752 och 1788. Simon Göbel rekryteras som mäster till Anneberg glasbruk 1771. Sedan som mäster på Liljedal där han blir verksam fram till 1781. Simons två söner Paulus och Johan Fredrik blir kvar på Liljedals glasbruk fram till 1829.
/ Bo Rhönnstad/ ättling.


Mer info om ELSA MARIA GIÖBEL–OYLER»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »