KERSTI SÖDERSTRÖM ERGON

KERSTI SÖDERSTRÖM ERGON
Bildkonstnär, grafiker och konstpedagog. Född 1938 i Uppsala. Utbildning: Konstakademin 1962-1967. Hon är bosatt i Täby. Utställningar: separatutställning i Örebro 1966, Grafikbiennalen i Florens 1972. Grafiktriennalen 2003. Galleri Blå Timmen, Högtryckskonst Xylon, 2008. Stipendier: Stockholm Stads stipendium, Grafiska Sällskapets stipendium 2015, och en Guld medalj vid International Print Biennale i Florens Italien 1972. Hon ingick i den grupp av konstnärer som initierade och skapade formerna för Grafikens Hus i Mariefred. Hon undervisade i grafik på Konsthögskolan och på Konstfackskolan där hon de sista åren före pensioneringen 2005 var föreståndare för Grafikverkstaden. Medlemskap: Värmlands Konstnärsförbund. Xylon gruppen. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Örebro, Värmlands läns Museum, Konstmuseum i Florens.
Bild: Ängslan.


Mer info om KERSTI SÖDERSTRÖM ERGON»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »