KERSTI SÖDERSTRÖM ERGON

KERSTI SÖDERSTRÖM ERGON
Bildkonstnär, grafiker, konstpedagog. Född 1938 i Uppsala. Hon studerade vid Konstakademin 1962-1967. Hon är bosatt i Täby.
Utställningar: separatutställning i Örebro 1966, Grafikbiennalen i Florens 1972. Grafiktriennalen 2003. Galleri Blå Timmen, Högtryckskonst Xylon, 2008.
Hon har tilldelats Statliga stipendier, Stockholm Stads stipendium, Grafiska Sällskapets stipendium 2015, och en Guld medalj vid International Print Biennale i Florens Italien 1972. Hon ingick i den grupp av konstnärer som initierade och skapade formerna för Grafikens Hus i Mariefred. Hon undervisade i grafik på Konsthögskolan och på Konstfackskolan där hon de sista åren före pensioneringen 2005 var föreståndare för Grafikverkstaden.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Örebro, Värmlands läns Museum, Konstmuseum i Florens.
Medlemskap: Värmlands Konstnärsförbund. Xylon gruppen.

Bild: Ängslan.


Mer info om KERSTI SÖDERSTRÖM ERGON»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »