MÅLARE JORDAN JORDAN

MÅLARE JORDAN JORDAN
Bildkonstnär, altarskåpssnidare. Född på 1400-talet. Han var verksam i Uppland, Stockholmstrakten och även i Bollnäs under 1480-talet. 1484 fick han burskap i Arboga.
Hans bevarade verk återfinns i Sollentuna kyrka, vars altarskåp han signerade 1475, i Sånga och Ekerö, i Historiska museets samlingar. Romfartuna, samt ett stort altarskåp i Bollnäs kyrka.
Hans skulpturer visar stor likhet med de förlagor han använt sig av. Främst från kopparstick av Johannes Snickares altarskåp i Östra Ryds kyrka, Uppland.
Bild: Sollentunas kyrkas medeltida altarskåp hänger på norra väggen och är signerat 1475 av honom. Centralmotivet är korsnedtagningen som flankeras av S:t Erik och S:t Lars. Därunder finns sex profeter.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »