HARALD NORRBY

HARALD NORRBY
Bildkonstnär, författare, illustratör och konservator. Född 1928 på Gotland. Han är bosatt i Klintehamn. Han har under ett helt liv varit verksam som bildkonstnär och konservator. Han tillhör tillsammans med David Ahlqvist och Erik Olsson en av Gotlands mest kända konstnärer. Han har skildrat det gotländska landskapet, där han fångat dess skiftande stämningar, vårarnas skira grönska, sommarens mustiga färgprakt och de gråa höstdagarna. Han är en plain air konstnär. Han målar tavlor i olja och akvarell och har under många år stått för kulisser och dekorationer till Närrevyns föreställningar på Rondo, som skall få rätt dekor, annars är han ofta ute i kviorna, vid Valle och på andra mer kända fågelplatser för att beskåda och avteckna djur o natur. Han har även gjort betydande insatser för att bevara det gotländska kulturarvet, genom sin verksamhet som konservator av främst kalkmålningarna i de gotländska kyrkorna. Genom sitt stora kunnande på detta område har han överfört ovärderlig kunskap till en ny generation konservatorer och därigenom skapat förutsättningar för ett fortsatt bevarande av ett betydande kulturarv.
Stipendier: Gotlands Kommuns kulturpris 2002.
Bild: Akvarell.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »