SVEN LINNBORG

SVEN LINNBORG
Bildkonstnär, författare och poet. (Sven Samuel Vilhelm). Född 22 augusti 1857 i Lillhärdal, död 3 juli 1932 i Marieby. Han studerade 3 år i Stockholm och fördjupade sitt konstnärskap med studier även i Köpenhamn och Paris. Han var en av Jämtlands mest kända kyrkomålare. Han började sin bana i Sundsvall på 1870-talet och fick sin inkomst av att måla och sälja kopierad konst till skogs och sågverkspatroner. Han kom i god kontakt med en grosshandlare, Nils Olof Näs i Östersund och målade bland annat av hans sågverksvilla och utskeppningshamnen vid Nyhamn i Njurunda. Redan innan resan till Frankrike, där han lärde sig kyrkomålning, hade han tankarna inställda på detta och att måla altartavlor. Den mest kända av dem är altartavlan i Marieby kyrka. Han deklarerade i tidningarna, att han skulle göra altartavlan till Åres sockens nya kyrka. Han är som konstnär, relativt bortglömd. Detta trots att hans målningar beskrevs flitigt i pressen, under hans glansdagar från slutet av 1880-talet till en bit in på 1900-talet. Han var även en flitig skribent och skrev dikter under pseudonymen, Jöns Millefolium, luffande poet. När han dog 1932 hade han skrivit sina memoarer. Litteratur: Erik J Bergströms bok, Resor med penna, pensel och palett.
Bild:Självporträtt 1882. "En farande Sven": Konstnären Sven Linnborgs memoarer. Foto: Markus Dimdal.


Mer info om SVEN LINNBORG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »