ANNIKA SVENBRO

ANNIKA SVENBRO
Bildkonstnär, grafiker och skulptör. Född 1946 i Landskrona. Hon är syster till Jesper Svenbro och bosatt i Lund. Hennes ateljé ligger på en liten gård i Rönnås, mellan Hörby och Sjöbo. Hon studerade vid Grafikskolan Forum i Malmö 1980–1985. Hon målar i flash vinylfärg, en syntetisk färg. Zombietraditionen intresserar henne, det är avvikande varelser. Det är lite hotfullt och undflyende, men spännande och intressant. Utställningar: Galleri Wallner 1980, Anders Tornberg. Gallery 1990, 1991, Wanås 1991, Kulturen, Lund 1999, Galleri Aronowitsch 2000. Offentlig utsmyckning: i Västra Hamnen i Malmö med betongverket,Topo och vid Geo-huset, Frescati, Stockholms universitet. Hon är även projektledare för Statens Konstråd. Representerad: i Ystads Konstmuseums och Region Skånes samling. Stipendie: MKB,s konststipendiat 1991.
Bild: Spiran, är en stav som slingrande stiger upp ur jorden och som har ställt sig som ett landmärke, som en gammaldags milstolpe. Placerad: Husiegård, Malmö.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »