BIRGITTA WESTBERG

BIRGITTA WESTBERG
Bildkonstnär, grafiker och objektjonstnär. Född 1941 i Målerås. Hon studerade 1963-1964, vid Kunstgewerbeschule, Zürich. 1964, Akademi de la Grande Chaumière, Paris. 1965-1967, Meisterklasse für Textilkunst, Krefeld. 1976-1977, Kvällsstudier för Bertil Lundberg, Forums grafikskola, Malmö. 1998, Screenkurs i Visby. I hennes måleri finns en parallell inom bildkonsten i l´art concret, utnyttjandet av så få byggdelar som möjligt, ofta nyfunna, i varje verk för att skapa moduler som möjliggör allt från den intimaste teckning till den mest komplicerade komposition, byggbitar för betydelser. Representerad: Kristianstads Museum, Kristianstad. Många landsting. Malmö Museum, Malmö. Ystads Konstmuseum, Ystad. Statens Konstråd. Grafikens Hus, Mariefred. Mondriaanhuis, Amersfoort, Holland. Stipendier: 1967, Meisterklasses, Krefeld, resestipendium. 1972, Kronobergs Läns Landstings kulturstipendium. 1973, Växjö Stads Kulturstipendium. 2001, Henry Maynes stipendium.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »