GUNVOR GRUNDEL NELSON

GUNVOR GRUNDEL NELSON
Bildkonstnär och exeprimentfilmare. Född i1931 Kristinehamn. Tidigare lärare vid San Fransisco Art Institute, räknas som en föregångare och en av världens främsta experimentfilmare. Hon startade sin karriär som bildkonstnär på 1960-talet efter utbildning. Utbildning: Konstfack i Stockholm. Tidigt började hon använda filmkameran som ett konstnärligt verktyg. Redan under 1950-talet hade hon varit bosatt i USA för att studera och i slutet av 1960-talet flyttade hon till San Francisco och blev en del av avantgarderörelsen New American Cinema, särskilt den grupp i The Bay Area som kallades Poetic Cinema' med filmare som Bruce Baille och hennes man Robert Nelson. Ofta har hennes filmer ansetts hamna utanför beteckningar som experiment- eller avantgardefilm och istället har begreppet Personal Film använts för att beskriva och kategorisera hennes verk. 1992 flyttade hon tillbaka till Sverige. Hennes verk som kännetecknas av en rytmiskt klippteknik som skapar en hög abstraktion har bland annat visats på Museum of Modern Art, MoMa i New York och på Moderna Muséet i Stockholm.
Bild: Stillbild ur My name is Oona, av Gunvor Nelson 1966.


Mer info om GUNVOR GRUNDEL NELSON»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »