PETTER BENGTSSON HOLM

PETTER BENGTSSON HOLM
Mästare, bildkonstnär, bildhuggare. Född 1638, gift omkring 1665 med Elisabeth Werner ca 1635-1695, död 1691 begravd den 26 november i Mathem, Östra Tollstads socken, Östergötland.
Offentlig utsmyckning: Varvs kyrka, Östergötland, Predikstol 1660, möjligen skapad av Henrik Werner och Petter Holm i samarbete. Rester av stolen bevarade i kyrktornet. Fornåsa kyrka, Östergötland, Predikstol 1666, möjligen skapad av Henrik Werner och Petter Holm i samarbete. Rester av stolen bevarade i kyrktornet. Västra Tollstads kyrka, Östergötland, Predikstol 1670. Sjögestads kyrka, Östergötland, Predikstol sannolikt tillkommen mellan 1670 och 1682. Rester av stolen bevarade i kyrktornet. Östergötlands länsmuseum, Linköping, Predikstol, ursprungligen tillverkad för Östra Tollstads kyrka, Östergötland omkring 1682. Tjärstads kyrka, Östergötland, Predikstol, möjligen skapad av Henrik Werner och Petter Holm i samarbete. Säby kyrka, Småland, Predikstol liknande den i Tjärstads kyrka.
Bild: Västra Tollstads kyrka.


Mer info om PETTER BENGTSSON HOLM»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »