GUNVOR BONDS-HOLBE

GUNVOR BONDS-HOLBE
Bildkonstnär, författare. Född 26 oktober 1927. Bosatt i Stockholm. Hon studerade vid Konstakademin. Hon gifte sig med konstnären och skulptören Håkan Bonds 1954. Hon har tidigare arbetat som konsthistoriker och intendent på Konstakademien. Hon har skrivit artiklar, katalogtexter, bokomslag och illustrationer. Som idog resenär har hon varit mycket utomlands sedan 1950-talet, i synnerhet till Frankrike. Hon debuterade år 2002 med boken, För resandets skull, i diktares sällskap vid franska floder vilken kan ses dels som en reseskildring och dels som en litteraturhistorisk resa.
Representerad: i Moderna Museets samlingar med verket, Röd vid havet, olja på duk, 1962.
Bild: Boken, För resandets skull, i diktares sällskap vid franska floder.


Mer info om GUNVOR BONDS-HOLBE»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »