NILS BLOMMER - Olsson

NILS BLOMMER - Olsson
Bildkonstnär. (NILS Jakob). Född 12 juni 1816 i Blommeröd, Skåne, död 1 februari 1853 i Rom, Italien. Bosatt i Paris och Rom. Utbildning: Han inledde sin bana som målarlärling i Lund och började 1839 på Konstakademien för Johan Gustaf Sandberg. Åren 1845-1846 deltog han i tävlingen om akademiens prismedaljer och lyckades. Prisämnena var, Moses beskyddande Raguels döttrar och Heimdal återställande åt Freja smycket Brising, 1845, vilka båda inköptes av konstföreningen. Året därpå erhöll han akademiens högsta belöning, kungliga medaljen, och fick akademiens stipendium till en studieresa utrikes. 1847 reste till Paris via Berlin, Leipzig, Dresden, Kassel, Düsseldorf och Köln. I Paris började han studera för den akademiske bildkonstnären Léon Cogniet, som hade sin betydelse rent tekniskt, men hans sanna inspirationskälla var Tegnérs Fritjofs saga och Arvid Afzelius, Svenska Folkets sagohäfvder, eller Fäderneslandets historia. Även Moritz von Schwinds målningar i Tyskland med älvor och nymfer påverkade honom starkt. Han var naturmystiker. Nyromantikerna Erik Gustaf Geijer, Per Daniel Amadeus Atterbom och Erik Johan Stagnelius, liksom vurmen kring folkvisan hade ett stort inflytande på honom och hans måleri från parisisk horisont. Därifrån sände han hem ett flertal målningar kring älvtemat, till exempel Älvdansen, 1850, bär influenser av Moritz von Schwinds motiv från folktron. Han var förvissad om att naturen hade en inneboende själ, som symboliserades av dessa väsen och mytiska sagogestalter. 1851 beger han sig till Rom. Vistelsen där kom att betyda mycket för honom. Han studerade renässansens och barockens mästare. Framtiden tedde sig ljus och Akademien hyste stora förhoppningar på honom. Han reste till Venedig 1852 där hans blivande hustru, en tidigare elev för honom i Stockholm, den finskfödda konstnärinnan Edla Gustava Jansson mött upp. Under arbete i Dodgepalatset, han kopierade de stora mästarna, blev han förkyld. De återvände till Rom och gifte sig planenligt, men en kort tid efter bröllopet, när de trodde att han var återställd, brast en lungböld och efter endast någon timme var han död. Han blev endast 36 år gammal. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Våren 1850, Freja sökande sin make 1952, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Heimdal återställande åt Freja smycket Brising, 1845.
Bild: Ängsälvor 1850.


Mer info om NILS BLOMMER - Olsson»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »