INGMAR ALDENHOV

INGMAR ALDENHOV
Bildkonstnär, skulptör, keramiker 1942, Trelleborg. Han studerade vid Skånska målarskolan i Malmö 1965-1966 och Konstfack i Stockholm 1965, Målarskolan Forum Malmö 1967. Konsthantverkarskolan, Köpenhamn, 1969-1970. Konstakademin Köpenhamn 1970-1974.
Separatutställningar: Axel Ebbes Konsthall, Trelleborg. Galleri Röda Stjärnan Malmö. Garvaregården Trelleborg. Vandringsutställning 8 platser i Skåne med Konstfrämjandet, Skåne. Galleri Finjabacken, Hässleholm.
Samlingsutställningar: Werk Kunst Schules Galleri, Lübeck, Tyskland. Magasinet, Smygehamn. Galleri Lilla Uppåkra, Staffanstorp, Trelleborgs Museum. Uttryck 97, Helsingborg.
Representerad: Statens konstråd, Malmöhus läns landsting, Trelleborgs kommun, Åstorps kommun
Stipendier: Kockska stiftelsens stipendium. Fonden för Svenskt-Danskt samarbete. Sveriges Bildkonstnärsfond, samt mottog Ahlbäckspriset 2005.
Offentlig utsmyckning: Skateholmsutställningen, Trelleborgs Museum.
Han arbetar även som lärare och föredragshållare.
Medlem i Konstnärernas Riksorganisation, KRO. SvK.


INGMAR ALDENHOV finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om INGMAR ALDENHOV»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »