JOHAN Alfred Henning WALDENSTRÖM

JOHAN Alfred Henning WALDENSTRÖM
Bildkonstnär, tecknare, grafiker, född 1926 i Örebro, död 1986. Han studerade vid Isaac Grünewalds och Otte Skölds målarskolor och vid Konstakademien. Han gjorde studieresor till Frankrike, Belgien, Danmark, Schweiz och Finland. Han har arbetat med långt drivna abstraktioner.
Representerad: Moderna Muséet i Stockholm med oljemålning.

Bild: Komposition.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »