ULLA MANNEBERG

ULLA MANNEBERG
Bildkonstnär. Född 1924 i Stockholm. Utbildning:
Gerlesborgsskolan (Västkusten) studier under olika perioder år 1974-1977. Studieresor:
Irland, Frankrike, Schweiz, Italien, Grekland m m.
Stipendier: Grunders. Från Bildkonstnärsfonden 1985, 1986, 1987, stora
arbetsstipendier 1988, Värmlands Konstförenings Resestipendium 1992.
Separatutställningar: Karlstad, 1971, 1973, 1978, 1981, 1986, 1988, 1993. Skara, 1075, 1981, 1990. Kisa, 1982. Mjölby: 1984. Karlskoga, 1988. Stockholm, 1978, 1983, 1986, 1989. Samlingsutställningar: Värmlands Museums höstsalong sedan 1975, i Finland och i Göteborg.
Representerad: Värmlands Museum, Statens Konstråd, landstingen i Värmland, Älvsborg, Västerbotten, Östergötland samt flertal kommuner.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »