TOVE TOVE

TOVE TOVE
Stenmästare, verksam i Skåne omkr. 1180-1190. Han har uppfört kyrkan i Källs - Nöbbelöv, samt huggit dopfunterna i Gumlösa, Lyngsjö och Österslöv.

Bild: Källs-Nöbbelövs kyrka uppförd på 1100-talet.


Mer info om TOVE TOVE»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »