TORSTEN SVENSSON

TORSTEN SVENSSON
Bildkonstnär och tecknare. (TORSTEN Emanuel). Född 1924 i Stockholm. Autodidakt, frånsett en kort séjour på Konstfackskolan och en reklamskola. Han gjorde studieresor till Frankrike. Han arbetade med illustrationer och bokomslag. Det fria konstnärliga skapandet är av senare datum. Hans första separatutställning var 1986. Han målar ofta lekfullt, med en kalligrafisk och musikalisk känsla i en dekorativ formvärld. Signatur EMANUEL.
Bild: Konstnären vid en av sina målningar.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »