RICHARD BERGH

RICHARD BERGH
Bildkonstnär, författare och museiman. (Sven RICHARD). Född 28 december 1858 i Stockholm, död där 29 januari 1919.
Var då chef för Nationalmuseet. Son till Edvard Bergh. Han studerade vid Beskowska skolan till 1877, sedan vid Perséus målarskola och blir vän med Karl Nordström och Nils Kreuger. Studerade vid Konstakademien Fadern dör 1880 och 1881 avbryter studier och följer med sin mor till kanalkusten i Frankrike och målar, Stranden i Villerville, bosätter sig i Paris och går i lära hos J.P Laurens ateljé och vid Académie Colarossi. Han målar i Grez. 1883 ställer han ut på Salongen i Paris och får en medalj för porträttet av Nils Kreuger. 1884 målar han i Arild. Richard Bergh, var konstnär, konstskriftställare och museiman. Han var en av medlemmarna i Varbergsskolan, tillsammans med Karl Nordström och Nils Kreuger. Han utnämndes 1915 till överintendent för Nationalmuseum. Richard Bergh var en av de ledande inom 1880-talets konstnärsgeneration som anslöt sig till naturalismen och friluftsmåleriet, på 1890-talet i nationalromantisk riktning. 1889 Deltar han i Världsutställningen i Paris och erhåller hedersmedaljen för sina insatser. Bland det viktigaste i hans produktion är ett antal porträtt, särskilt de av fästmön/hustrun Gerda , av Fröding 1910 och av hans konstnärskamrater. Han riktade senare in sig på mystiska och öververkliga ämnen. Bland hans mera kända verk är Efter avslutad seance 1884, Riddaren och jungfrun 1897 och Waldemar Atterdags flotta seglande utanför Visby. Han var starkt engagerad i Konstnärsförbundet.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Malmö Museum.
Bild: Nordisk sommarkväll 1899-1900.


Mer info om RICHARD BERGH»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »