SVEN Eric ERICSON

SVEN Eric ERICSON
Bildkonstnär. Född 1886 i Flen. Ericson studerade vid Althins målarskola i Stockholm samt vid Valands målarskola i Göteborg och under studieresor till Köpenhamn och München. Hans konst består av motiv från skärgården med fiskarstugor och båtar samt landskapsmålningar.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »