CHRISTIAN BERG

CHRISTIAN BERG
Skulptör och bildkonstnär. (Sten Sture CHRISTIAN). Född 27 november 1893, död 27 november 1976 Han har blivit främst känt för sina abstrakta konstverk. Utbildning: Åren 1911-1914 fick Berg sin utbildning vid Tekniska skolan och Althins målarskola i Stockholm. 1914-197 antogs han till Konstakademien och höll på med djurmåleri i Bruno Liljefors anda. 1921 följde studier i Berlin och Dresden och 1925 en resa till Egypten tillsammans med hustrun Anna (född Lindahl). Samma år bosatte han sig i Paris. År 1930 deltog han i Stockholmsutställningen och fick förödande kritik för sin abstrakta kvinnotorso "Monomentalfigur" gjuten i granitbetong. Figuren höggs även i mörk norsk granit och inköptes av Höganäs kommun. Den avtäcktes vid stadshuset den 12 juni 1964 i närvaro av konstnären själv. År 1939 flyttade han in i sin nybyggda ateljé på Hallandsåsen. På 1940-talet skapade han att antal porträtt, som ger en stiliserad bild av ansiktet genom att överdriva vissa moment och former. Berg menar att “genom min stilisering förstärka det naturliga intrycket och ge en sannare bild av verkligheten än något annat öga kan upptäcka.” Tillsammans med sin nya hustru Birgit besökte han 1954 Egypten och Grekland och 1956 följde studieresor till Grekland, Mindre Asien och Irak. På 1960-talet återfanns han igen i Grekland där ett flertal skulpturer tillkom med snäckan eller snäckfragmentet som inspirationskälla. Åren 1965-1966 skapade han på uppdrag av Stockholms stad skulpturen Solbåten som skulle smycka kajområdet på västra Riddarholmen (idag Evert Taubes terrass). Skulpturens stenblock kom från Idefjorden och vägde till en början 16 ton. Om Solbåten sade Berg: ”Det är en pärlemorskimrande snäckform jag arbetar med, förvandlar till något jag kallar en solbåt, som i sin vindfyllda segelform reflekterar solen och ljuset ovan, och som trots sin statiska form vill ge en vision av framåtskridande. En Nike segrande över materien”. Sitt skulpturala arbete beskrev han med följande ord: "Mitt skulpturala arbete är uttryck för det som griper och engagerar mig, vare sig det gäller en säregen blomma, eller en trädform, en sten eller ett snäckfragment på stranden, som man vill göra poesi av, eller man vill omskapa en figur till monumental resning, där man i proportionernas inbördes förhållande söker få fram något av allvar och religiositet."
Bild: Torso i brons 1926, gjutarstämpel Rosengreen Limhamn.


Mer info om CHRISTIAN BERG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »