RAGNAR SANDBERG

RAGNAR SANDBERG
Bildkonstnär och grafiker. (RAGNAR Gösta Leopold). Född 1902 i Sanne, Bohuslän, död 1972. Utbildning: Valand för Tor Bjurström 1920. 1922 gör han ett uppehåll för en resa till Japan och Vladivostock som mässuppassare. Han avslutar studierna vid Valand 1925 och 1926 reste han tillsammans med Nils Nilsson och David Larsson till Frankrike och i Paris blev han elev för Marcel Gromaire, men det var Pierre Bonnards bildkonst, som blev avgörande för hans utveckling. Vid en utställning, tillsammans med Ivar Ivarsson blir han osäker om framtiden och börjar läsa filosofi 1929. Han gifter sig med Elsa Karlsson. Från 1931 tillbringar han de flesta somrarna i Slussen på Orust, där han bor hos David Larsson. Han målar landskap inspirerad av Munch. De flesta vintrarna tillbringar han i Nordstan i Göteborg. 1933 ställer han ut med Ivar Ivarsson i Göteborg och Stockholm. Han målar nu badande, cyklister och fotbollsspelare i Pierre Bonnards anda. Ljusa i färgerna. 1936-1937 ger han sig ånyo iväg till Paris för att se en av Bonnards utställningar. När han kommit hem, så börjar han tona sina bilder i grått. Fram till år 1947 då han blir professor i teckning vid Konstakademien, tillbringar han somrarna i Hanhals och i Torekov, Påarp. 1949-1958 är han professor i måleri vid Konstakademien i Stockholm. 1960 gifter han sig med konstnären Birgit Broms och gör flera långvariga besök i Italien. 1966 köper han sig ett hus på Stenungsön. Han har målat stadsmiljöer, figurkompositioner, kustbilder och mariner i en koloristisk linjerytmisk teknik. Han arbetade även med stilleben, med formekon och förskjutningar i perspektivet. Utställningar: Biennalen i Venedig med 11 målningar 1952. En retropektiv utställning på Konstakademien i Stockholm 1972. Liljevalchs Konsthall 2002. Göteborgs Konstmuseum 2003. Offentlig utsmyckning: Väggmålning Lorensbergs festvåning, Göteborg, Zoofysiologiska institutionen i Uppsala, dekoreration av Redaresalens väggar, en privatsal på Operakällan i Stockholm. Dekoration av en festvåningslokal på Park Avenue Hotel i Göteborg 1958. Samma år erhåller han Guggenheimsstiftelsens internationella pris. 1965 Statens konstnärsbelöning. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, med, Fiskmåsarna, Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum, Göteborgs Konstmuseum, Borås, Gävle museum och i London.
EXTRA TEXT: Konstnären Ragnar Sandberg (1902-1972) föddes i Sanne, Bohuslän som son till köpmannen Alfred Sandberg och Johanna (Hanna) Lovisa Schagerholm. Han gick i skola i Uddevalla och Göteborg. Sin konstnärsutbildning började han 1920 på Göteborgs musei rit- o målarskola (Valands målarskola), där han fick Tor Bjurström som lärare. Ragnar Sandberg kom att tillhöra de s.k. Göteborgskoloristerna, bland vilka märktes Ivan Ivarson, Åke Göransson, Inge Schiöler, David Larsson m.fl. Med David Larsson blev Ragnar Sandberg särskilt god vän och tillsammans gjorde de flera resor till England och Frankrike och år 1936-1937 vistades Ragnar Sandberg en längre tid i Paris. Sin första utställning hade Ragnar Sandberg tillsammans med bl.a. Ivar Ivarson år 1926. Han hade senare flera utställningar i Göteborg och Stockholm. I samband med sin stora separatutställning i London 1939 i Matthiesen Gallery samt en utställning på Konstgalleriet i Göteborg 1941 blev Ragnar Sandberg ett känt namn. På 1940-1950-talet ställde han ut och sålde ett flertal verk via Svensk-franska Konstgalleriet i Stockholm. Ragnar Sandberg är representerad bl.a. i Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, samt i museerna i Borås och Gävle. Sedan 1930-talets början bodde Ragnar Sandberg i Göteborg och tillbringade somrarna i konstnärskolonin på Slussen, Orust, hos David Larsson, där han bland andra målare och författare träffade Gunnar Ekelöf. På 1930- och i början av 1940-talet målade Ragnar Sandberg flera olika sviter av cyklister, badande och fotbollsspelare samt en svit av göteborgska stadsbilder. Hans kolorit visar starka och ljusa färger samt avspeglar hans stora intresse för franskt måleri. År 1945 köpte Sandberg ett eget sommarhus vid strandkanten i Påarp, nära Torekov, där han målade bl.a. flera landskapsmålningar. Vid mitten av 1940-talet ägnade Ragnar Sandberg sig mer åt teckning. Han arbetade framförallt med modeller och självporträtt. När han senare återupptog måleriet arbetade han med en strängare form och färgerna, från att tidigare ha varit ljusa och lätta, blev nu mera dämpade. År 1947 kallades Ragnar Sandberg till professuren i teckning vid Konsthögskolan i Stockholm och två år senare, 1949, övertog han en professur i måleri. Han ägnade mycket av sin tid åt undervisningen och diskussionerna med studenter samtidigt som han gjorde kompositionsstudier av det klassiska måleriet. Han gjorde även några offentliga utsmyckningar. Under sina sista år återvände han till flera av 30-talets motiv med måsar, badande på bryggor och fotbollsspelare. Ragnar Sandberg ägnade sig även åt författarskap, skrev poesi, politiska texter samt essäer om samtida konst och litteratur. 1945 började han regelbundet skriva dagbok. Ragnar Sandberg gifte sig 1939 med Elsa Karlsson (1904-1991). År 1960 gifte han om sig med konstnärinnan Birgit Broms (1924-2008). Ragnar Sandberg avled i Stockholm den 19 november 1972.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »