PÄR Axel OLSSON

PÄR Axel OLSSON
Målare, tecknare och amanuens vid Kulturhistoriska museet i Lund. Född 23 september 1885 i Göddelöv, Malmöhus län, död 22 juni 1925 i Lund. Han var från 1913 gift med konstnären Maja Olsson. Olsson blev student i Lund 1905 och fil. dr i Uppsala 1922, han var från 1908 amanuens vid Kulturhistoriska museet i Lund. Som konstnär har han utfört ritningar till möbler och konstindustriföremål, exlibris och illuminerade böcker. Tillsammans med Gösta Adrian-Nilsson ställde han 1907 ut på Lunds universitets konstmuseum. På Skånes konstförenings utställning i Malmö 1916 deltog han med tre teckningar. I sin vetenskapliga forskning ägnade han sig framför allt för Skånes borgar.
Bild- Illustration med dödskallar och riddare- blandteknik på papper, osignerad. 48 x 27,5 cm.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »