PER-ERIK HEDELL

PER-ERIK HEDELL
Bildkonstnär. Född 1934 i Munkfors, bosatt i Råda. Han studerade på Värmlands läns Internatyrkesskola 1949-1953 på målerilinjen som enligt läroplanen innehöll allt inom måleriet förekommande arbetsobjekt. Hans intresseinriktning var dekorationsmåleri, antik alfresko och plastikmåleri, samt viss konservatorsutbildning, teckning och epokhistoria.
Bild: Svanpar, olja.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »