DAVID AHLQVIST

DAVID AHLQVIST
Bildkonstnär, grafiker och författare. (DAVID Per). Född i Visby 1900 död 1988. Familjen drev ett litet jordbruk och försörjde sig med att tillverka möbler.Utbildning: 1915 innebar en vändpunkt i hans liv. Han lärde då känna greven och konstnären Louis Sparre som några år senare hjälpte honom till en plats i Carl Wilhelmssons målarskola på Odengatan i Stockholm. Dit kom han med 3000 lånade riksdaler på fickan och vantrivdes i storstaden som den bondpojke han var. Det var kristid, spanska sjukan härjade och han fick en släng av den våren 1919. Två brasor per termin fick han elda i hyresrummets kakelugn och utan matpaket hemifrån hade han varit ännu tunnare. Utställningar: Sommaren 1919 hade han sin första utställning som gav en liten inkomst. Sen följde utställningar i Stadshotellet, Arbetareföreningens lokal, Wahlbergs f d bokhandel, Folkskolan i Visby och på Strandridaregården i Ljugarn. Efter en särkilt inkomstbringande säsong kunde han med stolthet bekosta brunnsborrningen i Bringsarve. 1921 var studietiden på Wilhelmssons skola slut och det dröjde till hösten 1926 innan han återvände till Stockholm, nu för att gå på Gottfrid Larssons och Edward Berggrens målarskola på Kungsgatan, där han fick teckna modell och antik skulptur. Läroåret 1926-1927 var han aspirant vid Konstakademiens målare och bildhuggareskolor. 1927-1928 fick han elevstatus på samma skola i den klass som kallades, figurmålarskolornas lägre klass och året efter i dess högre klass. 1928 belönades han med 300 kr och 1929 fick han Boberghska stipendiet för etsning på 1590 kr. Den lärare han tyckte bäst om var Albert Engström, som var tillförordnad lärare i teckning. Olle Hjortzberg var ordinarie. Han var flitigast på akademiens etsningsskola i Sergels hus på Sergelgatan. Professorn hette Emil Johansson-Thor och han vann hans hjärta med sitt skånska gemyt och sin uppskattande attityd. Harald Sallberg som lärde ut grafikkonstens alla tekniska hemligheter har fått sitt äreminne inskrivet i hans essä, Etsaren. Han målade porträtt, landskap och interiörer med motiv från Gotland. Han har även verkat som författare och debattör.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm.
Källa: Lena Axelsson


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »