OLOF ARBORELIUS

OLOF ARBORELIUS
Bildkonstnär. (OLOF Per Ulrik). Född i Orsa Dalarna 1842, död i Stockholm 1915. Utbildning: Johan Fredrik Höckerts inrådan vid Konstakademien i Stockholm 1860. Han var elev för Richard Bergh till 1868. Han erhöll kunglig medalj och resestipendium åren 1869-1872. Han besökte då Düsseldorf, Paris, München och Rom. Efter hemkomsten kallades han till agrée vid Konstakademien 1872 och han blev ledamot 1892. Han var överlärare från 1883 vid Tekniska skolan. Han målade landskap och genretavlor. Han har låtit sig påverkas av Barbizonskolans måleri. Han hade i allmänhet, med påfallande realistisk uppfattning, tolkat landskapsmotiv från Dalarne, Bergslagen, men även från Schweiz och Italien, stockholmstrakten och västkusten, ofta med många bifigurer av människor och djur. Han anslöt sig till 1880-talets, opponenter och deltog ofta i konstnärsförbundets utställningar. Minnesutställning: Nationalmuseum i Stockholm 1943. Representerad: i Nationalmuseum, Fäbodvall från Dalarne, Getter föras i vall, Utsikt vid Engelsberg, samt Skärgård i storm, som inköptes 1874, Konstakademien i Stockholm Skördefolk i Orsa 1885, Göteborgs Konstmuseum, Nationalgalleriet i Helsingfors och Malmö Museum. Han var professor vid Konstakademien 1902-1909. Efter sju års studier vid Konstakademien for Arborelius på en treårig studieresa i Europa. När han år 1872 återkom till Sverige blev han utnämnd till agré vid Konstakademien. Han var under några år verksam som överlärare där och vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. År 1902 utnämndes han till professor vid Konstakademien. Olof Arborelius konststil är naturromantisk i samma tradition som den samtida Carl Larsson, men Arborelius använde mer bjärta färger; särskilt Fritz von Dardel kritiserade särskilt användandet av den gröna färgen. Kännetecknande för hans verk är folklivsmotiv från hembygden i Dalarna. Han är företrädd i flera offentliga samlingar, däribland Nationalmuseum, Göteborgs museum och Nationalgalleriet i Helsingfors. Efterlevande till konstnären har vid flera tillfällen skänkt material till Konstakademien. Här ingår flera skissböcker från ungdomsåren. I en av Olof Arborelius skissböcker fann man 1998 att konstnären klistrat in åtskilliga frimärken på ett uppslag. Frimärkena, 22 till antalet, kommer alla från olika europeiska länder och är utgivna på 1850-talet. Troligen har de satts på plats 1858, glömts bort och förblivit orörda under 140 år. Detta är förmodligen den äldsta frimärkssamling i världen som finns kvar i sitt originalskick. Konstakademien har sedan 1999 deponerat den här skissboken på Postmuseum i Stockholm.
Bild: Skogstjärn 1909.


Mer info om OLOF ARBORELIUS»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »