LENNART RODHE

LENNART RODHE
Bildkonstnär, tecknare och grafiker. Född 1916 i Stockholm, död 2005. Utbildning: Han studerade vid Edvard Berggrens målarskola och Tekniska skolan i Stockholm 1934-1936. Därefter sökte han in till Konstakademien, men blev inte antagen. I stället sökte han sig till Köpenhamn där han studerade privat för den skicklige R. Rostrup Böyesen, vilket blev avgörande för han fortsatta utveckling. Vid denna tid var Matisse hans förebild. Efter studierna vid Statens Museum for Kunst, blev han elev vid Konstakademien för Otte Sköld, som han inte uppskattade. 1938 återvände han till Köpenhamn och 1940 tvingades han ta sista färjan hem på grund av krigsutbrottet och fortsätta sina studeier vid Konstakademien -1944. Hans klasskamrater var Pierre Olofsson, Karl-Axel Pehrsson, Lage Lindell och Uno Vallman. 1943 blev X-et Sven Erixson lärare och professor på Konstakademien och det uppskattade han. Han avlsutade sina studier där 1944 och 1946 erhöll han Carl Larssonstipendium. Utställningar: på Färg och Form i Stockholm. Detta var inte starten på den Svenska konkretismen. Den startade för 1949. Han gifte sig med poeten Eivor Burbeck 1947 och de begav sig till Paris där han kom i kontakt med kretsen av konkretister som, Auguste Herbin, César Domela, Victor Vasarely och Alberto Magnelli, medlemmarna i Réalités Nouvelles. Han deltog på Galerie Denise René 1953 i Paris, då det anordnades en utställning L'art suédois 1913-1958. Pontus Hutén och Oscar Reuterswärd stod för uttagningen. Efter den började en lång yrkeskarriär med mängder av utställningar och offentliga uppdrag. Han arbetade nonfigurativt. Hans konst beskriver den dubbeltydiga ytan, som är växelvis negativ och positiv, så man inte helt kan fastställa vilket som är bakgrund eller förgrund, ett ogripbart rum. Ett 1000 årigt känt fenomen. Offentlig utsmyckning: Paket i långa banor, en vägg i glaserat tegel, Posthuset i Östersund, 1948-1952. Han övergick även till textil konst, gobeläng, Guld och gröna skogar, för Sveriges Riksbank, 1976. Väggmålning i Ängby läroverk, Stockholm, dekor till I. Lidholms och B. Åkessons balett, Riter. Han bedrev en privat målarskola, Académie Libre i Stockholm under 50-talet och blev professor vid Konstakademien 1958-1968. En av hans elever var Peter Dahl. En prestation av en tidigare refuserad elev vid Konstakademien. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Norrköpings museum, Skissernas museum i Lund, Gripsholms slott och muséet i Ottawa, Kanada.
Bild: Fornminne.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »