OLOF HELLSTRÖM

OLOF HELLSTRÖM
Bildkonstnär, skulptör och tecknare. (OLOF Bernhard). Född 8 april 1923 i Umeå, död 4 april 2017. Utbildning: Konstfackskolan i Stockholm 1941–1946, Otte Skölds målarskola i Stockholm och Ossip Zadkines skulpturskola i Paris 1949–1951. Svetsar i kopparplåt, som försöker visa människans situation i dag. Offentlig utsmyckning: fontänskulptur i koppar. I alla fall, Akademiska sjukhuset i Uppsala, skulpturklockstapel i koppar, Stigande rytm, och grindar i järnsmide för krematoriet i Uppsala 1965. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet, Norrköpings och Västerås museum och Göteborgs stads samling. Offentliga verk (urval): Variabel rapport (1956), Islandsbrons järnsmide, Uppsala, Daidalos (1962), brons, Studentvägen i Uppsala, Stigande rytm (1965), skulpturklockstapel i koppar, Berthåga kyrkogård, Uppsala, Havsgrupp (1967), Södermalmstorg i Gävle, Tidshjul (1969), brons, Gränby i Uppsala Kuli (1975), brons och järn, Borlänge, Befrielsen (1978), monument över Martin Luther King, brons, Martin Luther Kings plan i Uppsala, Form för kunskap (1980), brons, Härnösands rådhus, Jordens tunnband (1986), brons, Tensta gymnasium.
Bild: Vinge, människa. Tillfällig utställning Islandsbron 1998.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »