OLOF THELOTT

Grafiker. Född i Uppsala 1695, död i Stockholm 1728. Son till Filip Thelott. Har stuckit en del medelmåttiga porträtt i koppar, Jesper Svedberg, J. Linnerius och N. Gyllenstierna.
Representerad i Nationalmuseum i Stockholm och Kungliga biblioteket i Stockholm.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »