OLOF HERMELIN

OLOF HERMELIN
Bildkonstnär, fornforskare och författare. Född 1827 i Säby, Småland, död 1913. Han studerade i Stockholm och Paris. I sitt konstnärskap var han starkt påverkad av Barbizonskolans friluftsmåleri i Frankrike. Den romantiska skolan, som leddes av Théodore Rousseau, Jean-François Millet och tidvis även Camille Corot och Gustave Courbet, vid mitten av 1800-talet slog de sig ned i Fontainebleauskogen. Han lät sig även inspireras av sin tids nationalromantiska strömningar. Hans landskapsmåleri präglas av realism och ofta känslig färgbehandling. Han inspirerades även av böndernas arbete och den orörda naturen och gav sina målningar titlar som, Vid såningstiden, Skärgårdsskymning, Boskap vid ladugård, Pastoralt landskap och Landskap med tvätterskor och han valde gärna motiv från Lillängen i Stocksund. Han anslöt sig till Opponentrörelsen 1885, där flera samtida kända konstnärer deltog, som Carl Larsson och Ernst Josephson. Han var även verksam som konstskribent och mycket produktiv. Han gav ut en mängd, noveller och teaterpjäser, Kung Hundings söner, ett fornnordiskt äventyr. Han fördjupade sig ytterligare i kulturarvet genom utgrävningar på Birka, om vilka han publicerade vetenskapliga artiklar. Hans utgrävningar på Birka är grundläggande för kunskapen om Sveriges första handelsstad. Hans material används fortfarande av Birkaforskarna. Han lät bygga och flyttade 1865 in i Villa Olofsborg. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm med ett par vårlandskap, i Göteborgs Konstmuseum med, Kustlandskap, samt i Malmö Museum med, Vårdag vid Mälaren. Allé i Strömsholm park, samt vid Fürstenbergs galleri.
Bild: Havsvik med roende kvinna.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »