NILS STENQVIST

NILS STENQVIST
Bildkonstnär, tecknare och grafiker. (NILS GUNNAR). Född 1934 i Stockholm, död 2005. Utbildning: Konstakademien 1956-1961, Royal College of Art, London 1958 och under resor i Frankrike coh Grekland. Tryckare, bitr. lärare på Konstakademien 1961-1963. Biträdande lärare på Konstakademien 1963-1973. Han har målat landskap och stilleben, i olja, men även i akvarell och tempera. Han har även arbetat med litografier. Han har varit en av de allra viktigaste drivkrafterna för den moderna svenska grafikens utveckling och för att våra grafiska bildvärldar har fått internationell genomslagskraft. Mest av allt har han kanske, med sina egna, tidiga experiment, flyttat fram positionerna för färggrafikens olika möjligheter. Utställningar: Separata utställningar: Sverige, England, USA och Västtyskland. Samlingsutställningar: I de flesta europeiska länder, i Sovjet, USA, Kanada, Kuba, Mexico, Sydamerika, Afrika, Australien, Nya Zeeland, Japan. Offentlig utsmyckning: Marinbasen Muskö, Långbro och Huddinge sjukhus, Universitetsbiblioteket Linköping, Tingsrätten Östersund, Norrlandsoperan Umeå, Riksmuséet Stockholm, Kungliga biblioteket. I samband med att Huddinges Pendeltågsstation renoverades uppfördes år 1986 den konstnärliga gestaltningen, Du har tid! – Snäckfossil med stjärnsystem. Snäckan är gjord av granit från Vånga i Skåne. Materialen i de övriga delarna av konstverket är emaljmåleri, järn och stengods. Representerad: Priser: 1:a pris Xylon V, internationella träsnittsunionen, Geneve 1980, 1:a pris Grafikbiennalen Bradford 1972. Pedagogisk Verksamhet: Lärare vid konstakademien sedan 1961. Professor i Grafik vid Konsthögskolan i Stockholm 1973–1983. Uppdrag: Ordförande i NUNSKU 1969 - 1973. Ledamot av Konstakademin 1971. Ledamot av postens Konst och programråd. Posten Frimärkens konstnärlige rådgivare. Vice ordförande i Sveriges Allmäna Konstförening. 1964 IX-gruppen bildas. Medlem i IX-gruppen 1964-1999 och i Konstnärshusets grafikgrupp. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, Nationalmuseum i Stockholm, många muséer i landsorten, konstmuséerna i Dresden, Hamburg, Lybeck, Tiblisi, Reykjavik, British Museum, Victoria and Albert i London, Santiago de Chile, H.M.K. samlingar, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, samt i U.S.A.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »