ARNE Nils MALMBORG

ARNE Nils MALMBORG
Bildkonstnär, tecknare, grafiker. Född 1924 i Göteborg, död 1990. Han studerade vid Slöjdföreningens skola och för Nils Nilsson på Valands målarskola i Göteborg. Geometrisk formstil med fina variationer i ljus och ton.
Representerad: Västerås stads och Lidköpings konstförenings samlingar.
Bild: Takutsikt Domkyrkan.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »