MARION BELIN

MARION BELIN
Bildkonstnär, grafiker och illustratör. Född 1933 i Vänersborg, där fadern Nils var lantmätare med ett utpräglat ekonomisk sinnelag. När hon var tio år köpte han färg och penslar åt henne, eftersom han tyckte att det var en god idé att hon skulle använda sina konstnärliga talanger för att tjäna ihop till sina fickpengar. Det blev att måla av traktens bondgårdar och sedan sälja alstren till gårdsägarna. Man kan misstänka, att det var under dessa år av lantmåleri som hon mötte den motivvärld som alltjämt spelar en huvudroll i hennes konst, leende landskap med böljande kullar, bördiga fält med betande kreatur, vattendrag fyllda med näckrosor, män i mörka söndagskostymer med malkulorna kvar i fickorna.
Hon studerade vid Konstfackskolan på 1950-talet och målar naivistiskt. Sin första utställning hade hon 1980 och den blev en stor framgång. Publik och kritiker var lika begeistrade, något som inte händer konstnärer alltför ofta. Idag, efter flera nationellt och internationellt uppmärksammade utställningar och konstnärliga framgångar anses hennes konst vara något av svenskt nationalmåleri. Numera är hon bosatt i Västerås. Hon skildrar människor i romantiserade och drömlika situationer, med säker teckning och härlig frisk kolorit. Hon har även arbetat med ett stort antal illustrationsuppdrag och deltagit vid många utställningar. Representerad: Västerås museum och Statens Konstråd.
Bild: Lycksalighetens ö.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »