MAJESTATIS MAJESTATIS

MAJESTATIS MAJESTATIS
Verkliga namnet okänt, gotländsk stenmästare, även kallad Trydemästaren, verksam under senare hälften av 1100-talet. Utfört portalen till Hablingbo kyrka, samt huggit flera dopfuntar, Barlingbo på Gotland och den förnäma, figurrika funten från 1160 i Tryde, Skåne, vars kyrka även anses vara byggd av honom. Han var också verksam vid domkyrkobygget i Lund.
Bild: Dopfunt i Östra Eneby kyrka.


Mer info om MAJESTATIS MAJESTATIS»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »