WILHELMINA LUNDMARK

WILHELMINA LUNDMARK
Tavelrestauratör. (Johanna WILHELMINA). Född 1815 i Stockholm, död 1911. Dotter till hovmålaren och restauratören Anders Lundmark, född 1774. Hon arbetade i samma yrke som fadern och var dennes elev och medhjälpare. Vid faderns bortgång övertog hon hela hans vidsträckta klientel. Hon gjorde omfattande restaurationer och arbetade oförtröttligt flitigt. Hon har restaurerat flera tavlor på Nationalmuseum i Stockholm och på Gripsholm, där hon befann sig flera somrar, samt hela stora privatsamlingar på Österby, nu skingrad, Kulla-Gunnarstorp, förflyttad till Vanås, Bysta och Vibyholm. Hon innehade stor skicklighet och kännarblick.
Bild: Flicka med pälsmössa, olja på duk, 54x46 cm,Enligt påskrift på baksidan: "Lundmark, Johanna Wilhelmina, målarinna, renovatör.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »