LENNART KINDGREN

LENNART KINDGREN
Skulptör och bildkonstnär. Född 1926 i Finspång, död 1993. Utbildning: Slöjdföreningen, SHI, samt privata studier i USA, Ryssland, Grekland. Han arbetade i stor utsträckning med skulptural monumentalkonst, samt emaljmåleri för offentlig miljö. I sina skulpturer har han oftast en konkretistisk hållning med anknytning till minimalismen, medan hans måleri främst kännetecknas av en expressionistisk anda i stark kolorit. Offentlig utsmyckning: ett 50-tal offentliga verk, som granitskulpturen delat klot, stålskulpturen Rymdfångaren, vattenskulpturen Kopparvingar, samt Ijudmediahuset Bullerboa, Örebro, Eld och vatten i Norrköping 1972 i rostfritt stål, Kopparvinge i Linköping. Kopparfågel koppar 1978, Tuvgatan. Representerad: med monumentala verk i Göteborg, Lidköping, Västerås, Karlskoga, Laxå, Finspång och Skövde, samt i kommuner och landsting. Stipendier: Han erhöll Örebro Landstings Belöningsstipendium 1975.
Bild: Molnets broder, foto, Jan Elgstrand. Betongskulptur och fontän i ett, denna skapades i slutet på 1970-talet och var tidigare placerad i bostadsområdet Saltängen, men när hyreshusen revs flyttade man skulpturen till Korea.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »