LENA ATTAR-LARSON

LENA ATTAR-LARSON
Grafiker och bildkonstnär. Född 1956 i Örebro. Hon studerade grafisk grundutbildning Karolinska skolan i Örebro och Domens konstskola Göteborg. Hon arbetar även med illustrationer. Samlingsutställning: Liljevalchs vårsalong. Galleri 5 utställningen EnVar, temat Stockholm 2006. Offentlig utsmyckning: akvarell Forums vårdcentral, Stockholms läns sjukvårdsområde. Representerad: Norrköping, Västerås, och Örebro muséer, samt flertal kommuner och landsting. Stipendier: Örebro Landsting Kulturstipendiun 1985. LO:s kulturpris 1999.
Bild Etsning.