LARS Petter SJÖSTRÖM

LARS Petter SJÖSTRÖM
Hamnkapten, bildkonstnär, marinmålare. Född 1820 i Råå, Skåne, död 1896 i Malmö. Hans far var skepparen Påhl Nilsson Sjöström. Han var autodidakt. Redan som helt liten var han intresserad av målning, men mötte inte mycket förståelse eller stöd för detta. Istället fick han tidigt följa med och segla i sundet med faderns skutor. Han var 16 år då han mönstrade på ett amerikanskt skepp i Helsingör och var sedan med på en världsomsegling. Därefter seglade han på Amerika och Australien innan han återvände till Sverige för att under 1845 och 1846 ta sin examen vid Navigationsskolan i Malmö. Utlandet lockade fortfarande och 1849 bosatte han sig i London. Där fick han arbete som riggare och galjonsbildhuggare. Han gifte sig med en engelsk kvinna, trots att han sedan tidigare var förlovad med en jämngammal flicka från Bårslöv.
Han åtevände så till Råå. Där uppskattades inte hans utländska hustru, som av någon anledning fick gå under namnet, australienskan. Det dröjde inte länge innan de återvände till London där äktenskapet upplöstes. När han ännu en gång återvände till Råå gifte han om sig med den kvinna han tidigare varit trolovad med, Johanna Nilsson. Året var då 1856 och de fick snart fyra barn. År 1866 blev han vikarierande hamnkapten i Malmö, och två år senare blev han hamnfogde. Denna tjänst behöll han sedan till sin pensionering 1894. I Malmö etablerade han sig nu som marinmålare. De mest produktiva åren var mellan 1869 och 1891. Det är också under denna tid han målat Snäppan och Troheten. Han kunde då måla 80 målningar per år och man räknar med att han gjort närmare 2000 målningar. Han har kallats, havets allmogemålare. Hans målningar har vissa kännetecken. Alla har styrbordssidan vänd mot åskådaren, och de seglar för babords halsar, de har stäven mot höger. Tackling och segelföring är korrekta, linjer och stag drogs med linjal, eller ritades efter mall. Denna exakthet och korrekthet uppskattades högt av de som ville ha en målning av sitt fartyg. Ofta finns ett fartyg vid horisonten som är helt lik huvudmotivet, liksom en udde med ett slott liknande Kronborgs slott utanför Helsingör.
Det sägs att hans arvode i början var 5 riksdaler för en målning. Idag är de troligtvis värda mycket mer.
Han dog två år efter det han gått i pension.
Representerad: Göteborgs Sjöfartsmuseum, Malmö Sjöfartsmusum, Helsingborg Museum, Råå museum och Nordiska muséet i Stockholm.
Bild: Skeppet Trio från Varberg, kapten Severin Kasparsson, akvarell daterad 1895.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »