LARS ENGSTRÖM

LARS ENGSTRÖM
Grafiker och tecknare. (LARS Inge Sigvard). Född 1914 Brantevik, Skåne, död 1950. Utbildning: Slöjdföreningens skola i Göteborg. Har målat impressionistiska och abstrakta färgsnitt, akter och figurkompositioner samt reklamteckningar. Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum.
Bild:Motiv från Slussen Stockholm. 30x37.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »