Lars EMIL FINN

Bildkonstnär, skulptör, född 1878 i Rättvik, Dalarna, död I949. Studier vid Tekniska skolan i Uppsala samt i Paris. Han har mest verkat som porträttskulptör, därav ett flertal reliefer på gravvårdar över bl. a. professorerna Appellöf, Dunér, Hildebrand, samtliga i Uppsala.
Representerad: Uppsala universitet.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »