KRISTIAN NILSSON

KRISTIAN NILSSON
Silversmed och konsthantverkare. Född 1942, död 1989 i Stockholm. Utbildning: Han studerade vid metallinjen på Konstfackskolan i Stockholm 1965-1969. Gesällutbildning 1971-1973 hos Bengt Edvall, Rosengren & Erikssons Guldsmedja AB i Stockholm. Hans smyckekompositioner bröt helt mot den tradtionella funktionalism, som länge präglat nordisk formgivning. Representerad: På många av de stora museerna.


Mer info om KRISTIAN NILSSON»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »