KRISTER KÜHLWEIN

KRISTER KÜHLWEIN
Bildkonstnär och skulptör,. (KRISTER Vilhelm). Född 1971 i Malmö. Autodidakt. Han arbetar i brons, aluminium, plåt, måleri och teckning. Företrädesvis skulptör och objektmakare, där materialens egen identitet är avgörande och ofta ställs med eller mot varandra i verken. Utställningar: Separatutställningar: Smålands konstarkiv, Konstnärsgården Jönköping. Samlingsutställningar: Jönköpings läns museum, Unga tecknare Nationalmuseum. Offentlig utsmyckning: Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Ölmestadsskolan Reftele, samt Reftele kyrka. Representerad: Jönköpings läns museum och landsting, Smålands konstarkiv Värnamo, samt ett flertal kommuner.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »