Jon HELGE Daniel KEMNER

Jon HELGE Daniel KEMNER
Bildkonstnär, född 1883 i Malmö, död 1934 i Lund. Han studerade vid Tekniske Skole i Köpenhamn 1906-1907, i München 1907, i Paris 1910, samt i Italien 1921. Han målade stämningslandskap, ofta i en dov kolorit, i kvällsljus. Motiven var vanligen hämtade från trakten av Romeleåsen och hans produktion präglas genomgående av traditionerna från det realistiska stämningsmåleriet i början av seklet och var starkt lyriskt betonad.
Han ställde ut med Skånska konstnärslaget och därefter med Skånes konstförening i Malmö , samt tillsammans med Ossian Gyllenberg och Henning Malmström på Malmö Rådhus 1915 och Lunds universitets konstmuseum 1922, deltog i Baltiska utställningen i Malmö 1914, jubeleumsutställningen i Landskrona 1929.
Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, H.M.K. Malmö Museum, i Nationalmuseum, Sydöstra Skånes museum för konst i Tomelilla, Lunds studentkårs konviktorium.

Bild: Senhöstdis, olja 1924.


Mer info om Jon HELGE Daniel KEMNER»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »