KAYA HANSSON

KAYA HANSSON
Bildkonstnär. Född 1936 i Suistamo Finland. Hon kom som krigsbarn till Sverige 1942. Utbildning: Gustavos Primus Målarskola och Gerlesborgsskolan. Hon målar i olja och akvarell. Separatutställningar: gallerier i Göteborg, Alingsås, Stenungssund, Rådhuset i Marstrand, Linköping, Kungsbacka, Helsingfors. Samlingsutställningar: i Göteborg, Bohusläns Museum, Stadshuset i Stockholm, Wien, Kuopio, Finland. Offentlig utsmyckning: Kungälv. Representerad: Mölndals landsting, Romelanda församlingshem.
Bild: Nyponros.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »