TAGE ROBERTSSON

TAGE ROBERTSSON
Tecknare och bildkonstnär. (Karl TAGE Waldemar). Född 1934 i Uddevalla. Utbildning: Utbildning: Han studerade vid en mängd veckokurser för olika lärare, men var för övrigt autodidakt. Han arbetar företrädesvis i blyerts och olja. Naturalist, målar föreställande bilder, oftast landskap, men även människor och djur. Han kom till Gimo och Sandvik 1965. Utställningar: Gallerian i Stockholm, Folkets Hus i Sandviken och Hallstavik, Farmek i Uppsala, Järnboden i Harg, Stadsteatern i Uddevalla. Offentlig utsmyckning: Stadshotellet i Östhammar, stor vägskylt till Öregrund, Coromant i Gimo, samt Vårdhem i Harg. Representerad: många privata samlingar.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »