JÖRGEN Birger Roland FOGELQUIST

JÖRGEN Birger Roland FOGELQUIST
Bildkonstnär. Född 1927 i Mariestad. död 2005. Utbildning: Konstfackskolan 1945-1949, Académie Libre 1950, Konsthögskolan 1951-1956. Han målade med stor slagkraft, tempo och rytm, med ljusa färger. Separatutställningar: Galleri Blanche, Färg och Form, Doktor Glas och Konstakademien i Stockholm, Göteborgs och Malmö Konstmuseer, Lincoln Gallery i London samt Waldemarsudde i Stockholm. Samlingsutställningar: i Sverige och utomlands.
Offentlig utsmyckning: Kakelmålning i Stockholm:s tunnelbana 1956-1962, Stucco lustro för Stockholms Stads Sparbank 1957, mobil för Lunds stad i stålmast och plexiglas, gobeläng för Lasarettet i Trelleborg, väggmålning för Tobaks AB, Regeringskansliet, Rosenbad, Stadsbiblioteket och Idunteatern i Umeå, samt Postterminaler i Malmö, Göteborg och Postens HK i Stockholm. Representerad: Nationalmuseet, Stockholm. Moderna Muséet, Stockholm. Stockholms stadsmuseum. Göteborgs konstmuseum. Skissernas museum, Malmö Museum, Lund. Ystads konstmuseum. Helsingborgs museum. Vadsbo museum, Mariestad. Örebro konstmuseum. Eskilstuna konstmuseum, Gävle läns museum. Statens konstråd. Gustav VI Adolfs handteckningssamling. Marrian Collection, Boston
samt i Kommunala samlingaroch Landstings-samlingar.
Bild: Backaskolans drake.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »