ARTHUR JOHANSSON

ARTHUR JOHANSSON
Skulptör. (Johan Arthur). Född 20 juni 1904 i Loshult, Kristianstads län, död 9 april 1969 i Göteborg. Född 1904 i Loshult, Skåne. Johansson studerade vid Tekniska skolan och Konsthögskolan i Stockholm 1930–1936 och under studieresor till Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien. Han arbetade en period för skulptörerna John Lundqvist, Aron och Gustaf Sandberg. Han medverkade i samlingsutställningar med Sveriges allmänna konstförening och i utställningen Skulptur i naturen arrangerad av Göteborgs konstförening samt med Skånes konstförening. Han var vid sidan av sitt eget skapande lärare i skulptur vid Slöjdföreningens skola i Göteborg. Hans konst består av skulpturer utförda i gips, brons, terrakotta och träreliefer. Bland hans offentliga arbeten märks en relief för Torpaskolan i Göteborg och skulpturer till Kallinge kyrka i Blekinge. Johansson är representerad vid Moderna museet i Stockholm och Trelleborgs museum. Arthur Johansson tecknade originalet till ett av Sveriges mest spridda frimärken, det med Tre kronor i ett stort antal valörer, efter en pristävling där han vann första pris. Frimärket graverades mellan 1939 och 1969 därefter av Sven Ewert, Heinz Gutschmidt, Majvor Franzén och Czeslaw Slania. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm och Trelleborgs museum.
Bild: Skulpturen Gosse med båt.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »