JAN Eric EWEMO

JAN Eric EWEMO
Bildkonstnär, grafiker, född 1938 i Uppsala. Han atuderade på Konstfackskolan 1955-1957, 1959-1961. Ett trettiotal egna utställningar, samt ett flertal samlingsutställningar i Sverige.
Linjen är det viktiga i hans arbeten.
Flera offentliga utsmyckningar.
Representerad: i Stockholm, Malmö Museum, H.M.K. och andra Läns och Stadsmuséer. Statens Konstråd.

Bild: Litografi från 1970.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »