INGRID PETTERSSON

INGRID PETTERSSON
Bildkonstnär. Född i Kil 1919. Hon studerade vid Skånska målarskolan. Hon målar naivistiskt, fantasirika landskap och interiörer.
Representerad: museum i Örebro.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »