HUGO BIRGER - Peterson

HUGO BIRGER - Peterson
Bildkonstnär. Född 1854 i Stockholm, död 1887 i Helsingborg. Han studerade vid Konstakademien 1871-1877. Han reste på hösten till Paris sedan han fått Konstakademiens guldmedalj. Sommaren 1878 tillbringade han i Barbizon med Carl Larsson och Carl Skånberg. Följande år debuterade han på Salongen i Paris och 1879-1881 delar han ateljé med Ernst Josephson vid Rue Gabrielle i Montmartre. Tillsammans med den norske konstnären Christian Skredsvig begav han sig till Spanien 1881 där han vistades först 1882 i Sevilla och sedan i Granada. Sommaren 1883 var han i Paris och Grez, för att därefter bege sig en kort vända till Göteborg. I slutet av året begav han sig åter till Granada, men gjorde då en avstickare till Nordafrika och Tanger, där han vistades några månader. Nästan hela år 1884 var han i Granada, men beslutade att bege sig tillbaka till Paris efter en jordbävning vid juletid. Nu började åter hans, lungtuberkulos och reumatism bli svår, så han tvingar tillbringa hela 1885, som sjukling i Paris. Påföljande sommar slår han sig ner i Villerville vid kanalkusten, på hösten gör han en kort visit på västkusten. Under vintern i Paris blir hans sjukdom så allvarlig, att han på försommaren 1887 förs till Helsingborg. Där han avlider. I den krets av svenska konstnärer i Paris under 70-och 80-talet intog han en framträdande plats, kanske mer genom sitt sorglösa bohemliv, än genom konsten som på grund av hans tidiga död, inte fick möjlighet att infriade de löften, som hans rika målarbegåvning och det stora tekniska kunnandet han hade. Hans mest kända arbete är "Konstnärsfrukost", i Göteborgs Konstmuseum. Han har gjort porträtt av Alfred Wahlberg, Albert Edenfeldt, Per Hasselberg, Robert Thegerström, Carl Larsson, Georg Pauli, Ernst Josephson. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, I bersån 1880, Badbryggan i Villerville 1985, Göteborgs Museum, Konstnärsfrukost 1886.
Bild: Skandinaviska konstnärers frukost i Café Ledoyen i Paris, 1886. I förgrunden ser vi konstnärens hustru Matilda och Birgers far litografen Peterson och in i rummet och kring bordet grupperar sig konstnärsvännerna August Hagborg, Ernst Josephson, Georg Pauli, Carl Larsson, Albert Edelfelt, Robert Thegerström, Hugo Salmson, Alfred Wahlberg, Per Hasselberg, Allan Österlind, Utkast och skisser gjordes på plats, senare lånades rekvisita från kaféet till konstnärens ateljé, där vännerna en efter en fick sitta modell. Målningen är, trots att Birger tillhörde de nya, moderna konstnärerna, en förlängning av den akademiska traditionen: ateljémåleri med noggrant modellstudium i varje detalj - men utan det liv och den rörelse man finner hos Peder Severin Krøyer.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »