HOLGER BÄCKSTRÖM

HOLGER BÄCKSTRÖM
Bildkonstnär och tecknare. Född 1939 i Lund, död 1997. Utbildning: Konstfackskolan 1960-1964. Under 30 år i samarbetade han med Bo Ljungberg under konstnärsnamnet Beck & Ljung. Han var en av de som 1964 startade, De ungas artotek i Malmö, tillsammans med ett tiotal andra konstnärer. Artoteket var ett försök att etablera en lokal plattform för yngre konstnärer i Malmö och kom, tillsammans med en handfull andra gallerier, att bli en viktig mötesplats i Malmöregionen. Han kom vid denna tid att återförenas med sin barndomsvän Bo Ljungberg, född 1939, som under en tid arbetat i Stockholm, men flyttat tillbaka till Lund och börjat läsa matematik. När han var 26 år gammal bildade de båda 1965, artist och firmanamnet, Beck & Jung. Intresset i att hitta en sysselsättning som sammanförde bådas resurser låg till grund för detta gemensamma projekt. Konceptet utgick från ett antal grundformer utifrån utskrifternas slumpvisa ettor och nollor. Dessa grundformer, senare benämnt Bildalfabetet, utvecklades och återskapades i olika material. Bäst känner vi utfallet av dessa inledande försök genom Felixplattan – interaktiva verk, som med hjälp av vändskivor och vändbara moduler, kunde skapa ett ofattbart antal möjliga helhetskombinationer. Skivorna var konstruerade så att mönstrens konturer alltid passade ihop oavsett vilka element som vridits. I flera år användes denna metod till utskrifter på datalistor, manuella tolkningar och färgsättningar, samt applicering på olika material. Vid större permanenta installationer trycktes mönstren på plastmaterial tillverkade i Perstorp, vissa av dessa större verk var också vändbara. Under tidigt 1970-tal en teknik för datorutskrift i färg, något som tidigt intresserade Beck & Jung. De lärde känna Bob Wissler som hjälpte dem att styra ett program för The Colour Jet Plotter, en skrivare som under ledning av Hellmuth Hertz utvecklats på Datacentralen vid Lunds universitet. Bilderna, färgsättningsprincipen och rastertekniken väckte fascination världen över. De ställde ut tillsammans i början av 1980-talet ut i storstäder som i Chicago, Houston, Kiel, New York, Paris och San Francisco. 1986 påbörjade de arbetet med att bygga upp en egen datastudio, först med Commodore Amiga, Amiga 2000 och senare med Macintosh, som huvudsaklig utrustning. Prestandan på datorerna hade ökat samtidigt som priserna gick ner. Detta möjliggjorde mer kontinuerliga arbeten i egen digital miljö där den dyra datortiden inte längre var ett hinder. I denna studio hann de båda arbeta i ungefär tio år, innan han gick bort i november 1997. Stipendier: 1972 Lunds Kommuns Kulturstipendium. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Museet i Stockholm, Malmö Museum och Norrköpings museum.
Bild: Hej patient, Huddinge sjukhus.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »