HELENA SELLERGREN-AMIGUES

HELENA SELLERGREN-AMIGUES
Bildkonstnär, grafiker och papperskonstnär. (HELENA Kristina). Född 1957 i Stockholm och bosatt i Toulouse, Frankrike sedan 1991. Hon studerade vid Konstfackskolan Stockholm, ENSAD Paris, Cooper Union New York USA. Kurs i Japansk papperstillverkning 1987, samt arbete på Fujimori Papermill 1988, 1989, 1990-1991. Stommen i hennes arbeten är papper, dels det handgjorda som hon själv tillverkar och i vilket hon ingjuter bilder och texter, dels det flortunna nepalesiska, på vilket hon målar och trycker bilder som hon sedan fäster lager på lager på duk eller panna. Det finns en längtan efter ursprung i hennes bilder - primära naturformer, enkla geometriska motiv, gamla skrifter och mytologi får stå i kontrast till bilder lånade från ny fysik och massmedia. I sina skulpturala former experimenterar hon med ljus, rörelse och transparence. Separatutställningar: Kavaletten Uppsala 1986. Gröna Paletten Stockholm 1989. Galerie Efté Paris 1992. Galerie Kandler Toulouse 1993. Galerie Kouki Paris 1995. Galleri Överkikaren 1993, 1997, 1900, 2003, 2006. Montaner slott Frankrike 2004. Samlingsutställningar: i Tokyo, Norge, Italien, Schweiz, Frankrike, Rom. Installationer och ljusskulpturer: Stockholm NK 1989, Kongsberg Norge 1995, Paris 1995, Toulouse 1999, 2003, Gula Byggningen Gustavsberg 2005.
Bild: Membraner.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »